Moping

+381 12 542 060 Baje Sekulića bb, 12000 Požarevac

Moping doo - Reference

DRENAŽNA PUMPNA STANICA ŽITIŠTE

INVESTITOR VP "SREDNJI BANAT" ZRENJANIN

ISPORUKA I UGRADNJA HIDROMAŠINSKE OPREME

PUMPA: ZENIT Italija
ELEKTRO OPREMA: SCHNEIDER ELECTRIC

 

IZGRADNJA FEKALNE CRPNE STANICE V

INVESTITOR: DIREKCIJA ZA IZGRADNJU OPŠTINE POŽAREVAC

GODINA: 2008.

Izgradnja, isporuka opreme, montaža,puštanje u rad.
Oprema: pumpni agregati: ZENIT Italija
elektro oprema: SCHNEIDER ELECTRIC
  

REKONSTRUKCIJA AUTOMATIKE FEKALNE CRPNE STANICE III

INVESTITOR: JP "Vodovod i kanalizacija" Požarevac.

GODINA: 2008.

Izrada projektne dokumentacije, isporuka opreme, ugradnja, podešavanje i puštanje u rad elektro opreme za automatski rad 6 fekalnih pumpi. Automatska dojava kvara dežurnom rukovaocu.

Ugrađena oprema SCHNEIDER ELECTRIC.


 

REKONSTRUKCIJA POGONA KRANOVA TOPLE VALJAONICE

INVESTITOR: USS SMEDEREVO.

GODINA: 2006 - 2007.

Izrada projektne dokumentacije, isporuka opreme, ugradnja, podešavanje i puštanje u rad automatike za kretanje kranova, podizanje i spuštanje tereta. Ugrađena oprema SCHNEIDER ELECTRIC.

Rekonstrukcija je obuhvatila:

- Izradu projektne dokumentacije
- Isporuku i ugradnju komandnih ormana sa odgovarajućim frekventnim regulatorima
- Ugradnju i podešavanje opreme

Ugrađena oprema proizvodjača SCHNEIDER ELECTRIC.

Posle tri godine eksploatacije dokazano je da su rekonstrukcijom postignuti sledeći rezultati:

- Obezbeđena je preciznost u radu
- Smanjeno habanje točkova i kranskih šina
- Smanjeno habanje ostalih mašinskih elemenata na kranovima
- Povećana sigurnost u radu

Galerija